Vacature: Werfbaas

Plaats van de functie in de organisatie

In deze functie Coördineer je alle werkzaamheden in de werkplaats en op de werf en zie je vervolgens  toe op vereiste voortgang, efficiëntie en resultaat met handhaving van de richtlijnen, voorschriften,  kwaliteitsnormen en procedures. Je legt verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

Taken en bevoegdheden

Alles wat redelijkerwijs tot de taken en de bevoegdheden van de Werfbaas behoren, zijn hieronder  beschreven: 

– Leiding geven aan en het aansturen van diverse metaalbewerkinggroepen (medewerkers) binnen de  onderneming waaronder; 

 • (Constructie) (zaag)bankwerkers 
 • Lassers 
 • Vorkheftruckchauffeurs 
 • Transportchauffeurs 
 • Werfmedewerkers (algemeen) 
 • Chef monteur 
 • Heiploegen, indien deze werkzaam zijn op de werf 

Het controleren van de laad- en loslijsten van de uit te voeren projecten voor aanvang van het laden  ten behoeve van de projecten. Afwijkingen melden aan de werkvoorbereider; 
Controle op het laden en lossen van materialen op de werf, waarbij tevens aandacht besteed moet worden aan gebreken; 
Controle op orde en netheid op de werf; 
Het (digitaal) beheren van materiaal/materieel waaronder uitgiftes en innames; Verantwoordelijk voor de personeelsplanning en dagelijks contact onderhouden met uitvoerder /  planner betreffende de gang van zaken; 
Controle op veilige bediening, volgens de bedieningsvoorschriften en dat binnen het werkgebied de  veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen zijn aangebracht en in stand gehouden worden; Zorgdragen dat materiaal en materieel dat naar de projecten verstuurd wordt, op tijd gekeurd wordt en  voldoet aan de eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu; 
Draagt zorg voor veilige opslag en transport van gas- en zuurstofflessen alsmede gevaarlijke stoffen,  conform de geldende voorschriften; 
Er voor zorgdragen dat, van de werken afkomstig afval, zo goed mogelijk gescheiden in de daarvoor  bestemde afvalcontainers wordt gedeponeerd; 
Zorgdragen voor de laatste controle op einde werkdag en beveiligd achterlaten van werkmaterieel en  materialen, zodat deze niet door onbevoegden meegenomen kunnen worden of in werking kunnen  worden gesteld; 
Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige voorraad, waaronder inbegrepen; overzichtelijk opgeslagen,  maandelijkse tellingen en gehele afsluiting per kwartaal; 
Handelt bij een ongeval conform de vastgelegde ongevalprocedure en stelt de directie direct in kennis  van het ongeval;  
Zorgdragen voor schriftelijke vastlegging van alle incidenten cq voorvallen op de werf;  Overtuigd zich van de veiligheid op de werf en maakt zich de gevarenzones, vluchtwegen en de op de  werf geldende voorschriften eigen;  
Zorgdragen voor verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen aan de medewerkers, alsmede  controle op de inhoud van de E.H.B.O.-trommel(-s) in de werkbussen; 
Draagt zorg voor de verstrekkingen en inname van werkkleding in overleg met de KAM-coördinator; 
Zorgdragen voor het houden van toolbox-meetings (1 x per 14 dagen) en werkplekinspecties op de  werf / werkplaats;  
Wekelijkse kostenafstemming met budget en verslaglegging aan directie;
– Naleven KAM- en veiligheidsbeleid;
Naleven Bedrijfsreglement.

Functie-eisen
 • MBO+ tot HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in het vakgebied (3 tot 5 jaar);
 • Aanvullende cursussen op het gebied van leidinggeven;
 • Affiniteit in de Bouw en Metaal is een pré;
 • VCA-VOL;
 • In het bezig van rijbewijs BE;
 • Kennis van MS Office en goede computervaardigheden;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
Vaardigheden / Competenties
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Doelgericht / resultaatgericht;
 • Klantgerichtheid / klantvriendelijkheid;
 • Collegiaal / motiverend;
 • Flexibiliteit / stressbestendig / aanpassingsvermogen;
 • Communicatief sterk;
 • Initiatief (zelfstandigheid / pro-actief handelen);
 • Zorgvuldig / plannen en organiseren.
Vragen?

Bij vragen over deze functie kan er contact met ons worden op genomen met Ruud Vollenberg middels e-mail op r.vollenberg@pvantwout.nl of telefonisch op 06-25 52 78 28.

P van t wout vrachtwagen

Sollicitatieformulier