Bent u geïnteresseerd in een funderingsonderzoek?

Funderingen - Funderingsonderzoek

Een scheur in de muur, klemmende deuren, verzakte vloeren of soms zelfs zichtbare verzakking zijn de eerste signalen dat funderingen aangetast zou kunnen zijn. Ook funderingen hebben namelijk niet het eeuwige leven. Door verschillende oorzaken zoals droogstand van het funderingshout of bacteriologische aantasting kan de fundering schade oplopen.

Dit is hét moment om onze expertise in te schakelen. Door middel van een funderingsonderzoek krijgt u een goed beeld van de huidige kwaliteit van uw fundering. Door het graven van één of meer inspectieputten wordt de (houten paal) fundering bloot gelegd zodat verder onderzoek mogelijk is.

Wij voeren het funderingsonderzoek uit conform het protocol onderzoek houten paal funderingen van het VROM. Het funderingsonderzoek leidt tot een conclusie. Niet altijd is (direct) ingrijpen noodzakelijk maar in sommige gevallen kan het echter beter zijn om wel zo snel mogelijk actie te ondernemen. Indien herstel van de fundering noodzakelijk blijkt maken wij met u een plan van aanpak waarbij wij u met raad en daad van dienst zijn.

Funderingsherstel

Als funderingsherstel noodzakelijk is dan bent u bij ons aan het juiste adres. Alhoewel bewoners vaak op zien tegen de kosten en overlast van het herstel is de schade aan uw pand bij het nalaten van herstel vaak veel hoger.

Funderingsherstel kan in bepaalde gevallen door het verbeteren van de bestaande fundering worden uitgevoerd maar in andere gevallen is het noodzakelijk om de bestaande fundering te vervangen door een nieuwe fundering. Ieder project is daarin anders en daarom is een eerste oriënterend gesprek met één van onze mensen vaak de beste stap.

Bezint eer ge begint

In het geval van een renovatie van uw pand waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van funderingsproblemen raden wij u altijd aan om een specialist in te schakelen. Een dure verbouwing kan achteraf teniet worden gedaan indien u niet bij de basis begonnen bent. Ook indien u voornemens heeft een huis te kopen met funderingsschade, is het raadzaam om samen met ons te kijken naar de verwachte kosten van herstel. Dit kunt u dan in de aankoop onderhandeling meenemen. echter biedt het kansen voor een waardevermeerdering van het huis na aankoop.

Meerwaarde creëren

Als het tot de financiële en bouwtechnische mogelijkheden behoort dan adviseren wij u om de hersteloperatie te combineren met bijvoorbeeld een kelder/ souterrain of aanbouw waardoor er sprake is van verhoging van de waarde van uw pand. De kosten van funderingsherstel worden dan (gedeeltelijk) een renderende investering in uw onroerend goed.

Funderingen
Bestaande fundering verbeteren

Als de paalkoppen van de bestaande fundering verrot zijn dan kunnen deze in bepaalde gevallen worden ingekort en vervangen door een betonnen opstort of betonbalk. Deze techniek noemt men paalkopverlaging. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan de huidige fundering moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze wijze van herstel:

  • De fundering moet berekend zijn op zijn taak (geen overbelasting door bijvoorbeeld negatieve kleef of te zware belasting vanuit het gebouw).
  • De palen mogen niet van grenen hout zijn.
  • De palen mogen geen bacteriologische aantasting hebben.
Geen overlast door het herstel

Het voordeel van deze manier van funderingsverbetering is dat de werkzaamheden in veel gevallen vanuit de kruipruimte kunnen worden uitgevoerd waardoor de woning normaal bewoonbaar blijft tijdens de uitvoering.

Extra draagvermogen noodzakelijk?

Als de oorzaak van de verzakkingen of scheurvorming gezocht moeten worden in onvoldoende draagvermogen van de huidige fundering dan passen wij andere technieken toe.

Funderingen vervangen

Als een bestaande fundering niet hersteld kan worden dan maken wij een nieuwe fundering in of rondom de bestaande woning. Er worden nieuwe stalen buispalen geheid waarop een nieuwe betonvloer komt te rusten die door middel van inkassingen onder de bestaande muren doorloopt. De woning komt als het ware op een tafelblad te staan waaronder de stalen buispalen als poten fungeren. Daarom wordt deze techniek ook wel tafelmodel genoemd.

Door middel van speciale mini hei- of boormachines zijn wij in staat om inpandig nieuwe stalen buispalen te maken die daarna volgestort worden met beton. Na het hakken van de inkassingen in de muren rondom wordt een werkvloer gestort waarop de wapening wordt aangebracht. Aansluitend wordt de constructieve betonvloer gestort. Nadat de vloer is uitgehard zal de nieuwe fundering langzaam maar zeker de functie van de oude fundering overnemen. Het pand kan niet meer zakken.

Neem direct contact met ons op

Heeft u interesse in de diensten van P van ‘t Wout Vijzel- en Funderingstechnieken? Neem dan contact met ons op!