HEIEN

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dankzij onze jarenlange ervaring in de heisector kunnen wij met trots zeggen dat we u scherp geprijsde, doch kwalitatief hoogstaande heipalen aan kunnen bieden. We hebben in loop der jaren onze technieken in hoog tempo verbeterd waardoor wij voorlopen op vele andere heibedrijven.

Wat is heien?

Het inbrengen van een heipaal in de grond noemt men heien. Het heien is benodigd omdat de grond waarop gebouwd wordt vaak niet sterk genoeg is om een gebouw te kunnen dragen. Op basis van een sondering kan er worden bepaald hoe lang een paal ongeveer zal moeten worden. Door middel van een heistelling zal deze heipaal de grond in geslagen worden middels een valblok; een zwaar gewicht (tussen de 400 en 5000 kg). Dit valblok zal op de paal blijven vallen om de paal verder de grond in te werken en de grond samen te persen. Op het moment dat de paal de juiste diepte heeft bereikt zal deze hier blijven zitten om de grond waarop gebouwd wordt te verstevigen. Indien het heien niet goed uitgevoerd wordt, kan de heipaal kapotgeheid worden en kunnen er scheuren of verzakkingen in de omgeving veroorzaakt worden.

Waarom heien?

Het heien van heipalen is van groot belang bij het funderen van een gebouw. Door het juist heien van de palen is het risico op schade aan het gebouw ten gevolge van funderingsschade minimaal. Als er niet geheid wordt is de fundering in vele gevallen incompleet en zal er vaak bijvoorbeeld verzakking optreden. Dit valt op te lossen door het achteraf recht te vijzelen, echter zullen de kosten vaak vele malen hoger uitvallen dan in eerste instantie het geval was indien er geheid was geweest. Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij uw palen op de juiste manier aanbrengen om nog vele jaren mee te gaan. Hiervoor bieden wij in vele gevallen garantie.

Wanneer heien?

Het leveren van een juiste fundering is vaak de eerste stap bij het bouwen van een nieuw gebouw. Voordat men kan beginnen met het bouwen van het daadwerkelijke gebouw zal er gefundeerd, vaak wel geheid moeten zijn.

Bepalen type heipalen
Omdat de grondkwaliteit gebiedsspecifiek overal net wat verschillend is, is het moeilijk zelf te bepalen hoeveel heipalen u nodig zult hebben en hoe lang deze zullen moeten worden. Op basis van de grondkwaliteit en de benodigde draagkracht van het bouwwerk zal er door een constructeur een advies worden uitgegeven betreft het aantal, de locatie de dikte en de lengte van de benodigde heipalen. In vele gevallen is het het verstandigst om dit advies van de constructeur op te volgen om te voorkomen dat het huis toch verzakkingen zal gaan vertonen.

Kosten heien

De kosten voor het laten uitvoeren van heiwerkzaamheden verschillen vaak enorm. Dit is namelijk enorm afhankelijk van de bodem waarop gebouwd zal worden en het gebouw dat hierop komt te staan. Het is daarom lastig een indicatie te geven van de kosten voor het heien. u moet echter al snel denken aan enkele duizenden euro’s voor een huis. Houd er rekening mee dat dit op kan lopen afhankelijk van de werkomgeving.

P van 't Wout logo

P. van ‘t Wout Funderingstechnieken werkt vanuit een sterk marktgerichte visie. Onze organisatie doet er alles aan om vernieuwend en verkennend bezig te zijn. Altijd gebaseerd op traditioneel vakmanschap, kennis, ervaring en inzicht.

CONTACTGEGEVENS

© 2021 P. van ‘t Wout | Powered by GetForward