Funderingspalen

Bij het maken van een fundering kan je kiezen uit twee soorten funderingspalen; boorpalen en heipalen. P. van ‘t Wout, specialist in funderingswerken, is gespecialiseerd in het aanbrengen van verschillende typen funderingspalen. Mede door onze jarenlange ervaring en onze specialistische kennis kunnen wij door middel van automatisering en tactische indelingen scherpe prijzen en hoogstaande kwaliteit leveren. 

Wanneer maak je gebruik van schroefinjectiepalen, groutinjectiepalen of stalen buispalen? Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Funderingstechniek P van t wout

Waarom gebruiken wij funderingspalen?

Wij heien palen voor een stevige fundering. Vanwege de zachte bodem in Nederland, is kwalitatief heiwerk van groot belang. Wordt er geen gebruik gemaakt van heipalen, dan is de kans groot de fundering zal gaan zakken en zal er funderingsschade optreden. Het is mogelijk om deze schade te herstellen middels funderingsherstel, maar voorkomen is beter dan genezen. Door juist gebruik te maken van funderingspalen is het risico op schade minimaal.

Eventuele funderingen kunnen worden herstelt door de fundering achteraf recht te vijzen of door funderingsherstel. Echter, de kosten zullen dan vele malen hoger uitvallen dan dat in eerste instantie is geheid. Met al onze jaren ervaring in (specialistisch) heiwerk kunnen wij palen op de juiste manier aanbrengen, zodat deze lang mee zullen gaan. Het is ook niet voor niks dat wij 10 jaar garantie op onze palen geven.

Verschillende soorten funderingspalen

Als specialist in verschillende funderingswerkzaamheden leveren wij elke keer maatwerk. Hierbij kan bij elk project het type funderingspaal verschillen. Onderstaand lichten wij elke type paal, waarmee wij werken, toe.

Waarom gebruiken wij funderingspalen?

S.I.P. palen

Het S.I.P systeem staat voor Schroef Injectie Paal. Dit systeem wordt door ons al sinds 2009 toegepast. Schroefinjectiepalen zijn stalen buispalen met een omhulling van verhard cementgrout. De buis van de paal kan gevuld zijn met cementgrout. S.I.P. palen worden de grond in geboord. Hierdoor kan er met schroefinjectiepalen trillingsvrij worden gewerkt. 

De diameter van de boorpunt is groter dan de diameter van de paal. Dit komt omdat de grout vanuit de punt wordt geïnjecteerd. Dit zorgt ervoor dat het grout aan de buitenkant van de paal komt zitten. Hierdoor wordt de diameter gelijk aan de diameter van de paal. Dit zorgt voor draagkracht.

G.S.I. palen

G.S.I. staat voor Grout Schroef Injectie paal en is een trillingsvrij paalsysteem. Dit systeem is bij uitstek geschikt voor project waar geen tot nauwelijk trillingen mogen ontstaan. Dit is vaak bij steden het geval of bij monumentale panden.

Groutinjectiepalen zijn funderingspalen die in grond worden geboord. Hierdoor wordt er nagenoeg zonder trillingen gewerkt. G.S.I. palen worden in segmenten aangebracht. Dit wordt gedaan door de segmenten aan één zijde te verbreden zodat de segmenten in elkaar vallen, dit geeft een betere constructie aan de palen. op locatie monteren we de segmenten aan elkaar middels een lasverbinding.

 

Verschil tussen G.S.I. en S.I.P. palen

Het verschil tussen schroefinjectie- en groutinjectie funderingspalen zit onder andere in de verschillen in diameters en lengtes. Groutinjectiepalen zijn over het algemeen groter en worden daarom bij grotere klussen gebruikt. Daarnaast zijn S.I.P. palen volledig van grout. G.S.I. palen worden wel geïnjecteerd met grout, echter wordt de binnenkant van de paal gevuld met beton.

Eventuele funderingen kunnen worden herstelt door de fundering achteraf recht te vijzen of door funderingsherstel. Echter, de kosten zullen dan vele malen hoger uitvallen dan dat in eerste instantie is geheid. Met al onze jaren ervaring in (specialistisch) heiwerk kunnen wij palen op de juiste manier aanbrengen, zodat deze lang mee zullen gaan. Het is ook niet voor niks dat wij 10 jaar garantie op onze palen geven.

Funderingen

Funderingspalen boren of heien

Naast het heien van palen, boren wij ook palen de grond in. Bij het op deze manier aanbrengen van funderingspalen maken wij gebruik van S.I.P. en G.S.I palen. Het grote verschil tussen boren en heien is de manier waarop wij de paal in de grond aanbrengen. Waar we bij heien de paal met een zwaar gewicht de grond inslaan, boren we S.I.P. en G.S.I palen als het ware de grond in.

Zowel boren als heien dient voor hetzelfde doel. Palen boren wordt gedaan om op een trillingsvrije wijze palen de grond in te brengen. Palen heien daarentegen heeft de snelste doorlooptijd en is goedkoper. 

Voor uw heiwerk kiest u voor P. van ‘t Wout

P van ‘t Wout faciliteert in alle denkbare heiwerken. Of het gaat om een grootschalig project waarbij er veel ruimte is of wanneer er in een kleine ruimte wordt geheid voor bijvoorbeeld een kelderbak. Alles is mogelijk bij het specialisme van P. van ‘t Wout.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dankzij onze jarenlange ervaring in de heisector kunnen wij met trots zeggen dat we u scherp geprijsde, doch kwalitatief hoogstaande heipalen aan kunnen bieden. We hebben in loop der jaren onze technieken in hoog tempo verbeterd waardoor wij voorlopen op vele andere heibedrijven.

P van t wout vrachtwagen