Project Description

Kademuur verbetering a/d Kousteensedijk te Middelburg

In eerste instantie valt er niet veel te zien aan de historische Kousteensedijk te Middelburg. Maar we weten dat er onder de dijk houten funderingspalen staan die door houtrot weinig tot geen draagkrachtige functie meer hebben. Na het slaan van damwanden voor het scheiden van het grachtenwater en het droogmalen van dit water komen er rijen met rotte palen tevoorschijn. De ene paal nog rotter als de ander. Dat het zo erg was waren wij ons niet van bewust.

Na het ontgraven van de kademuur aan zowel de water- als de landzijde hebben we aan weerszijden stalen buispalen geheid. Na het heien zijn er stalen binten op de paalkoppen aangebracht. Door middel van schroefspindels op de liggers kon de dragende functie van de oude palen worden overgenomen. De oude houten paalkoppen en kespen zijn vervolgens met een kettingzaag verwijderd. Hierna heeft de aannemer een gewapende vloerplaat in het werk gestort.

Opdrachtgever: Gemeente Middelburg

Aannemer: Bouwgroep Peters B.V.

Start werkzaamheden: Juni 2013

Opgeleverd: November 2013