Om de lengte van de stalen buispalen te bepalen vragen wij onze opdrachtgever altijd om een sondering.

De sondering geeft namelijk een beeld van de bodemopbouw en de diverse grondlagen op de betreffende locatie.

Zo weten wij welke techniek we kunnen toepassen en hoever we de stalen buizen de grond in moeten brengen.