Heiwerken – Houten (schakel)palen

P. van ‘t Wout Funderingstechnieken is gespecialiseerd in heiwerken, het aanbrengen van houten (schakel)palen met een betonnen opzetter. Binnen het machinepark zijn er meerdere machines welke in een beperkte ruimte of situatie dit type paal kunnen aanbrengen. De traditionele houten (schakel)paal behoord ook tot het oudste paal type waarmee funderingsconstructies worden gemaakt.

Fundering advies
P. van ‘t Wout Funderingstechnieken kan u een passend fundering advies leveren zodat het juiste paal type voor uw bouwwerk en de locatie wordt geadviseerd. Middels het fundering advies word tevens de financieel aantrekkelijkste paaltype gekozen.

Schakelbus
In de praktijk worden de houten schakelpaal uit twee of meerdere delen gekoppeld en heeft de stalen schakelbus een lengte van 40 centimeter en een diameter van rond 168 mm. In het midden van de schakelbus is een staaf ijzer rond 10 aangebracht zodat tijdens het aanbrengen van de houten (schakel)paal de bus niet ongewenst verplaatst. Belangrijk is tevens dat de ronde staaf aan 1 zijde niet rondom word afgelast, zodat aanwezige lucht tijdens het heien kan ontsnappen.

Betonnen opzetters
P. van ‘t Wout Funderingstechnieken geeft de voorkeur om met mini funderingsmachines vierkante betonnen opzetters te gebruiken. In de praktijk zijn dit voorgespannen opzetters van vierkant 18 centimeter. De lengte van de opzetter is variabel. De ( wisselende )waterstand bepaald de minimaal te kiezen opzetter lengte. De houten paalkop mag niet boven het ooit laagst gemeten grondwater peil komen te staan. De houten paalkop moet hier minimaal 50 cm onder worden aangebracht.

Uitvoering
– Houten schakelpalen worden alleen belast op druk. Trek kracht is op deze palen niet mogelijk.
– Om het draagvermogen te verhogen, kan men de oppervlakte van de punt vergroten.
– De paalberekening en sondering kan men door middel van kalenderen per 25 centimeter controleren/ herleiden.
– Het draagvermogen en de paallengte wordt middels een sondering en paalberekening bepaald
– Onze houten (schakel)palen worden met relatief kleine machines uitgevoerd.

Heiwerken – Grondverdringende boorpalen

Binnen P. van ‘t Wout Funderingstechnieken hebben we verschillende types boorpalen, te weten:
– Casing draaipalen
– Casing draaipalen met grout
– Schroef injectiepalen

De verschillen hebben voornamelijk te maken met de methode van uitvoeren, welke op zijn beurt weer te maken heeft met de beschikbare werkruimte.